Följ dessa instruktioner för att ladda ner Scratch. Scratch Download Instructions.

Vårt första spel: MiniQuest.

Öppna Game Gurus självstudie Galleri för hitta de som vi använde i klassen.

Du kan hitta BLUE DRAGONS här.
Du kan hitta GREEN DRAGONS här.

Att lösa ett problem:

1. Fråga dig själv och/eller din lagmedlem vad problemet är
2. Fråga din granne
3. Läs nedanstående instruktioner och övningarna
4. Läs dokumentationen för de enklare problemen och forumet för de mer komplicerade problemen.
5. Fråga läraren eller en vuxen om hjälp för att kunna hitta svaret (i motsats till att be efter svaret därför nu kan du göra det själv nästa gång).

Ladda ner “Komma igång med Scratch” här (På Svenska)
Hämta Scratch Activity Book här

Tutorials

Svenska English Tutorial Scratch Screenshot
S Control sprite with the arrow keys Picture tutorial Move with arrows
Skapa en klickbar gåva som avslöjar en överraskning Create a clickable gift that reveals a surprise Video tutorial, Video tutorial engish Gift
Animera en Sprite så att den flyger Animate a sprite so that it flies Video tutorial Flying Sprite
Behandling av spelares svar på frågor Processing player answers to questions Video tutorial Answer Check
En dialog med timers A dialogue with timers Video tutorial Dialogue with timers
En Sprite som studsar runt på skärmen A sprite that bounces around the screen Video tutorial Bounching Sprite
s A wizard that shoots a sprite. v Wizard Shoot
En mus-kontrollerad haj som äter fisk för poäng A mouse-controlled shark eats fish for points. Scratch example and text,
Video tutorial
Fish-2.0
Ladda en ny Sprite 1 Loading a new sprite. Video s
Skapa en Sprite 2 Creating a sprite Video s
Programmerintroduktion och spökeffekt 3 Programming introduction and the ghost effect Video s
Flytta menyn och glida 4 Move menu and glide Video s
Animering: byta kostymer 5 Animation: switching costumes Video s
Organisera dina sprites 6 Organizing your sprites Video s
Ändra farg 7 Color change Video s
Lägg till slumpmässiga effekter 8 Adding randomness to effects Video s
Lägg till ljud 9 Adding sound Video s
Skapa en mus-över effekt 10 Creating a mouse over effect Video s
Sända och få ett meddelande 11 Broadcasting and receiving a message Video s
Använda en variabel 12 Using a variable Video s
Felsökning av projektet 13 Troubleshooting your project Video s