Video Games are the burgeoning art form of the 21st Century and will heavily influence future generations. As video games become the primary form of entertainment, teams of designers and programmers with well-honed skills will be needed to push the limits of technology as they use the medium to inspire the world as have the timeless works of art, plays, books, and movies in our past.

The ultimate goal of the class is to send the kids home with the ability to make video games in their spare time.  In the process of creating their first game, they will become familiarized with the capabilities of Scratch, they will learn where to find tutorials and example games, and they will practice using search terms to google solutions to problems that arise.  Along the way, they will pick up logic and programming skills, they will leverage collaboration to move faster than working alone, and they will gain appreciation for the art and difficulty of making a game that engages players.  Through this process, we hope to give a sense of accomplishment and empowerment that motivates them to combine technology, creativity, and team-work skills in their everyday lives.

There is no charge for this game camp. However, students will need to bring their own lunch.

(Angående kostnaden, det är ingen kostnad för kursen. Det enda som behövs är att dom har med sig lunch.)

Datorspel är en växande och omdebatterad konstform som redan nu utövar ett stort inflytande på barn och ungdomar. Detta skapar ett behov inte bara av att förstå hur ett datorspel är konstruerat, utan i framtiden kommer det också finnas behov av kunniga designers och programmerare.
HUMlab, en digital mötesplats vid Umeå Universitet, ger denna sommar en kurs som riktar sig till barn, och som handlar om att utveckla deras förmåga att bygga egna datorspel. Barnen kommer att lära sig att lösa logiska problem samt arbeta i grupper med att programmera enkla datorspel med programmet Scratch. Två lärare medverkar på kursen: Gabriel Adauto från Silicon Valley i California, USA samt Stephanie Hendrick forskare vid Umeå Universitet som arbetar med datamedierad kommunikation och i synnerhet barn och ungas användning av video på internet. Kursen ges för två olika grupper och sträcker sig över en veckas tid. Kursens sista dag kommer en vernissage att äga rum då barnen får visa upp resultaten.Till denna vernissage är föräldrar välkomna och det bjuds på tårta och saft men inte minst ges också möljligheten att prova på att spela barnens datorspel!

Kursen erbjuds till klasserna 2a och 2b på Minervaskolan och ges den 4:e till den 7:e augusti 2009 i HUMlab vid Umeå universitet. Vernissagen äger rum den 10:e augusti. Kursen ges i samband med Gula Hajen och barn som ska till fritids under dessa dagar kan följa med gruppen till HUMlab. Barn som inte går på fritids kan anmäla sig direkt till stephanie.hendrick@humlab.umu.se. Schema skickas ut närmare kursstart, men kursen består av mycket spelande men inte enbart framför datorn utan även i form av fysiska aktiviteter. Detta för att understryka kopplingen mellan det fysiska och digitala. Fika kommer att finnas men barnen ska ta med sig egen lunch.
Förhoppningen är att kursen skall ge barnen en känsla av att de själva har åstadkommit något, att de har lärt sig något nytt, och att detta skall ge dem inspiration och motivation att kombinera teknologi, kreativitet och förmågan att samarbete även i vardagen.

Kursen ges på svenska.
Vid frågor mejla Stephanie Hendrick, stephanie.hendrick@humlab.umu.se