Charlotte Sennersten on eyetracking

Charlotte Sennersten from Blekinge tekniska högskola och Högskolan på Gotland will speak today about “Experimental Platform Intergrating a Tobii Eyetracking System with the HiFi Game Engine. The abstract (in Swedish) can be found below:

Charlotte Sennersten är doktorand i datorspel och jobbar med professor Craig Lindley och andra bl.a. kring innovativ användning av eyetracking i analys av datorspelande. Dom är intresserade både av design- och analysperspektiv. En fråga är hur ögonrörelsemätning kan ge feedback till design av datorspel. Metodmässigt används en nyutvecklad metod för att analysera dynamiska 3D-stimuli med hjälp av ögonrörelseapparatur. De experiment som kommer att beskrivas är bland annat utförda i samarbete med FOI.


The seminar will be streamed here.