Anders Sjöborg in lab

Anders Sjöborg from Uppsala universitet will be speaking (in Swedish) in the lab today about  “Guds ord på nätet? En digital generation möter en religiös auktoritet. The abstract and links are below:

I den första vågen av forskning om Internet och religion antogs att mediet på ett revolutionerande sätt skulle ändra förutsättningarna för religiös verksamhet, särskilt mot bakgrund av förutsättningen att auktoriteter med hjälp av dessa kunde ifrågasättas. Denna tes har kommit att nyanseras.
 
I presentationen behandlas en studie av ungas sätt att förhålla sig till Bibeln – vilken traditionellt uppfattats som en religiös auktoritet. Här diskuteras hur ett massmedium som till sin karaktär är pluralistiskt, heterogent och interaktivt används av ungdomar med skilda motiv och från olika bakgrunder för att skapa mening.


As usual, the seminar will be streamed and you can participate through the chat. Both will open a few minutes before the seminar at 15.15 CET.