WIP conference for Humanities students at Umeå University (Reminder)

I sent this out earlier in the month, I just want to send out a reminder that the last day to sign up (email me) is April 17th. There are still places left! Hurry 🙂

WORK IN PROGRESS
Konferens för doktorander vid Humanistisk fakultet 12 juni 2007

Humanistiska doktorandföreningen samt Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet inbjuder till en konferens för doktorander den 12 juni 2007. Syftet med konferensen är bland annat:

•    att öka kontakten mellan fakultetens doktorander
•    att ge tillfälle till en övning i att presentera sitt doktorandprojekt
•    att kombinera intellektuellt utbyte och social samvaro

Vi vet att det pågår intressant forskning bland doktoranderna samt att det kan vara mycket givande att över ämnesgränserna ta del av denna. Vi tror också att det för den enskilde doktoranden kan vara av stort värde att träna sig att presentera sitt avhandlingsprojekt utanför det egna seminariet – att så att säga prova på “konferensformatet”.

Vi vill därför inbjuda alla doktorander vid fakulteten till att bidra med en presentation som anknyter till hans/hennes avhandlingsarbete. Det kan vara projektet i sin helhet, eller någon mindre del av detsamma. Det behöver absolut inte vara något “färdigt” resultat utan kan lika gärna vara mer problemorienterat. Varje presentation disponerar 30 minuter – högst 20 minuter för muntlig presentation och 10 minuter för diskussion och frågor. Vi vill betona att det ska handla om “work-in-progress”. Alla ska därför känna sig välkomna – antingen de är i början eller i slutet av sina forskarstudier.

Konferensspråken är skandinaviska eller engelska. Det krävs inget skriftligt utöver en kort sammanfattning (abstract) som information i anslutning till konferensprogrammet.

Vi kommer, beroende på antalet anmälningar, att ha en eller två parallella sessioner. Vi vill inte tematisera sessionerna (“typ” en för språkvetare, en för histfilare). Detta för att understryka att detta är en konferens för hela fakulteten. Därför ska presentationerna vara anpassade för en bredare akademisk publik, inte för ämnesspecialister.
Konferensen äger rum den 12 juni i Humanisthuset. Den börjar kl 9 och avslutas med gemensam buffémiddag kvällen samma dag (förhoppningsvis på försommarvacker innegård).

Intresseanmälan med rubrik för presentation skall senast 13/4 sändas till Stephanie Hendrick, e-post: stephanie.hendrick@engelska.umu.se. Det räcker alltså med rubrik. Sedan förväntar vi oss att de som anmält presentation senast 25/5 kommer med en kort abstract (“typ” halv A 4).
Varmt välkomna!